2V BANANA & SHRIMP BATTER MIX (CHUOI CHIEN & TOM CHIEN)